Sonuçlar

Kısa Vadeli Sonuçlar:

1. Hazır gıda reklamlarının insan sağlığı üzerine olası zararlarını vurgulamak üzere medya farkındalığı ve becerilerinin arttırılması,
2. Bilgi, tutum, davranış ve becerilerdeki değişim,
3. Gençlik faaliyetleri ve programları konularında bilinçlendirilmenin sağlanmasıdır

Orta Vadeli Sonuçlar:

1.Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının kazandırılması,

2.Düzenli egzersiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konusunda bilinç kazandırılması ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden alışkanlıkların yerleştirilmesidir.

Uzun Vadeli Sonuçlar:

1.Gençlerin, kampus çalışanlarının ve ailelerinin yaşam kalitesinde artışın, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ile gerçekleştirilmesi.

2.Gençlerin ve kampus çalışanlarının sağlıklı ağırlık ve vücut kitle indeksi sınırları içinde kalmaların sürdürülmesi,

3.Belirli aralıklarla gerçekleştirilecek anketler ile, gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucunda elde edilmesi düşünülen başarı oranlarının irdelenmesi planlanmaktadır.