Amaç ve Faaliyetler

NKÜ merkez kampusu öğrencilerinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazananların sayısında artışın sağlanması ile sağlıklı ağırlık ve vücut kitle indeksi aralığındaki öğrenci sayısında artışın elde edilmesi.
Bu çalışmada NKÜ ile Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği yaparak konunun uzmanları ile gönüllü öğrenci toplulukları temsilcileri faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Söz konusu faaliyetler için NKÜ kampusu eğitim salonları başta olmak üzere duyuru panoları, kültür salonları, ortak çeşitli alanlar, sosyal, görsel ve basılı medya kullanılabilecektir.

1.İlk duyuru ile öğrenci toplulukları temsilcilerinden gönüllü olanlara sigaranın zararları ve bırakma yolları ile savunuculuk konularında eğitimlerin verilmesi,

2.Topluluk öğrenci temsilci duyuruları ile her fakültenin öğrencilerinin katılabileceği aralıklarla konferansların gerçekleştirilmesi,

3.Gönüllü gençler, akademik ve idari personelin ve öğretim elemanlarının katılımı ile konuya özgü çalışmaların (yarışmalar, tiyatrolar, sosyal medya çalışmaları, çeşitli basın bültenleri vs.)  yapılması,

4.Kötü alışkanlıklardaki artış hızının tersine çevrilmesi ile daha sağlıklı bir kampüs oluşturulması planlanmaktadır.