Aktif Yaşam Hareketi Ekibi

 
Görev
Numara
e-posta
Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK
Rektör Onursal Başkan
2501001
 
Prof. Dr. İhsan SOYSAL
Rektör Yrd. Onursal Başkan Yard.
2501005
misoysal@gmail.com
Prof. Dr. M. Metin DONMA
NKU TF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 
mdonma@gmail.com
Doç.Dr. Hasan ERDOĞAN
NKU TF Dekan Yardımcısı ve Fizyoloji A.D.

 0282 2505551

herdogan@nku.edu.tr

Doç. Dr. Murat YILMAZ
NKU TF İç Hastalıkları 
0282 2505551
lcmutlu@hotmail.com,  cemmutlu68@yahoo.co.uk
Yrd. Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU
NKU TF Halk Sağlığı
 
varolgamze@hotmail.com
Dr. Hülya BECERİR
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müd.
 
hulyabecerir@hotmail.com
Dr. İsmail ÖZDEMİR
SKS Daire Başkanlığı Sağlık Şube Md.
2501606,
 
dr.iozdemir@gmail.com
Öğr. Hakan CÖMERTLER
Rektörlük 
(Özel kalem )
2501012,
 
hakancomertler@hotmail.com
Serap KOCAAĞLAR
Diyetisyen
 
skocaagalar@gmail.com